Werken bij

Intern beloningsbeleid

Intern beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat geheel of voor het grootste deel uit een vast salaris. De vaste salarissen binnen onze onderneming zijn marktconform. Binnen ons beloningsbeleid bestaat de mogelijkheid om een variabele beloning te ontvangen. De variabele beloning is gekoppeld aan het behalen van vooraf vastgestelde doelstellingen en blijft binnen de wettelijk toegestane norm. De toekenning van een variabele beloning is afhankelijk van functie en direct gekoppeld aan ons systeem van interne kwaliteitsborging. Onze medewerkers worden aangesproken en beoordeeld op integer, solide en klantgericht gedrag. De beloning van onze medewerkers wordt op basis van deze beoordeling vastgesteld.